ความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังประเทศอีกครั้ง โดย Thomas Rhett

ไม่ชัดเจนไปกว่านี้แล้ว ดังที่พิสูจน์ได้จากเพลงใหม่ของเขา 'Country Again' ที่ Thomas Rhett พร้อมสำหรับการหวนกลับคืนสู่รากเหง้าของเขาและเปี่ยมด้วยความรัก